Narzędzia elementarne do przetwarzania tekstów:

NLP tools:

Narzędzia elementarne do przetwarzania tekstów (wielojęzyczne):

NLP tools (multilanguage):

Wydobywanie informacji z tekstu:

Extraction information from the text:

Narzędzia eksploracji tekstów:

Text mining tools:

Narzędzia do normalizacji tekstu:

Text normalization tools:

Zasoby leksykalne:

Lexical resources:

Dokumentacja usług:

Services documentation (only in Polish):

Statystyki Statistics