Multiemo

Multiemo

InstrukcjaInstructions

1

Należy przeciągnąć plik/link lub wpisać/wkleić tekst (pliki tekstowe)

Drop file/link or write/paste text.

2

Następnie wybrać przycisk "Analizuj" i poczekać na załadowanie wyniku. Im większy rozmiar załadowanych plików tym dłuższy czas ładowania (będzie wyświetlony pasek postępu)

Next press "Analyse" button and wait for the results to be displayed. The bigger files for rendering the longer waiting time for loading results (progress bar will be displayed)

3

Po wykonaniu analizy dane tekstowe zostaną przedstawione w tabeli, po klinięciu rzędu wyświetlą się wartości prawdopodobieństwa wystapienia danej eytkiety jako wykres.

Upon completion data will be displayed in table, after clicking row, the probability values ​​of the given label will be displayed as graph.

Opcje

Options

Wynik

Result

Język tekstuText language :

Rozkład wydźwięku emocjonalnego dla

Sentiment distribution for

Wartość funkcji decyzyjnej

The value of the decision function

Występowanie danej etykiety w tekście

The occurrence of a specific label in whole text