TermoPL

Użyte narzędziaUsed tools

Any2txt

Analizator morfologiczny Morfeusz 2 ze słownikiem SGJP

Morfeusz 2 with SGJP dictionary (for morphological analysis)

Morfeusz

Instrukcja Instructions

1

Należy przygotować plik .zip zawierający korpus (pliki doc, docx, pptx, xlsx, odt, pdf, html, rtf). Plik .zip należy przeciągnąć (zakładka plik zip) lub podać jego ścieżkę (zakładka url). Rozmiar pliku jest ograniczony.

Prepare a .zip file containing the corpus (files doc, docx, pptx, xlsx, odt, pdf, html, rtf). The .zip file should be dragged/dropped (the zip file tab) or its URL path should be entered (the url tab). The size of the file is limited.

2

Następnie wybrać przycisk "Analizuj" i poczekać na załadowanie wyniku. Im większy rozmiar załadowanych plików tym dłuższy czas ładowania (będzie wyświetlony pasek postępu)

Next press "Analyse" button and wait for the results to be displayed. The bigger files for rendering the longer waiting time for loading results (progress bar will be displayed)

3

Po wykonaniu analizy wyświetli się plik wynikowy w formacie CCL. W zakładce "Tekst" po najechaniu na słowo wyświetli się tag morfologiczny w formacie NKJP

Upon completion data will be displayed in CCL format. In "Text" tab, after hovering over a word, a morphological tag will be displayed in NKJP format

Opcje

Options

Adres pliku (zip)

URL of zip file

Przykładowe korpusy

Example corpora

Wynik

Result

# Ranking PojęcieTerm Pojęcie zlematyzowaneLematized Term C-value DługośćLength Freq_s Freq_in KontekstContext