Modelowanie tematyczne krótkich tekstów

Topic modelling for short texts

Użyte narzędzia Used tools

Instrukcja Instructions

1

Należy wybrać pliki, które chcesz przeanalizować - paczka ZIP lub adres URL. Korpusem jest dowolna paczka plików z różnymi tekstami

Choose corpus of texts you want to analyse - it may be a ZIP package or URL address.

2

Następnie wybrać przycisk "Analizuj" i poczekać na załadowanie wyniku. Im większy rozmiar załadowanych plików tym dłuższy czas ładowania (będzie wyświetlony pasek postępu)

Next press "Analyse" button and wait for the results to be displayed. The bigger files for rendering the longer waiting time for loading results (progress bar will be displayed)

3

Po wykonaniu analizy wyświetli się grafika z miarami odległości korpusów

Upon completion a graphic with corpora distance measure will be displayed

Adres pliku (zip)

URL of zip file

Przykładowe korpusy

Example corpora

Wynik

Result