Geolokacje

Geolocations

Użyte narzędziaUsed tools

Usluga OpenStreetMap

OpenStreetMap service

Dane pochodzace z bazy GeoNames

Data from the GeoNames database

Instrukcja Instructions

1

Należy wpisać/wkleić tekst, rozmiar tekstu jest ograniczony

Write/paste text. File size is limited

2

Następnie wybrać przycisk "Analizuj" i poczekać na załadowanie wyniku. Im większy rozmiar załadowanych plików tym dłuższy czas ładowania (będzie wyświetlony pasek postępu)

Next press "Analyse" button and wait for the results to be displayed. The bigger files for rendering the longer waiting time for loading results (progress bar will be displayed)

3

Po wykonaniu analizy wyświetli się mapa z oznaczonymi nazwami miejscowymi (oraz otagowany tekst tylko dla tekstu).

Upon completion map with geolocations will be displayed (tagged text for text only).

Opcje Options

Wynik

Result

Mapa

Map