Lex - interfejs webowy do usług leksykalnych

Lex - web interface for lexical services

Użyte narzędziaUsed tools

Instrukcja Instructions

1

Należy wpisać leksem i wybrać jedną z usług leksykalnych z listy rozwijanej

Type lexem and choose one of the lexical service from drop-down list

2

Następnie wybrać przycisk "Analizuj" i poczekać na załadowanie wyniku

Next press "Analyse" button and wait for the results to be displayed

3

Po wykonaniu analizy wyświetli się plik wynikowy w formacie CCL

Upon completion data will be displayed in CCL format

Wynik

Result