Word2vec

Użyte narzędziaUsed tools

Pakiet gensim

gensim package

Instrukcja Instructions

1

Należy wpisać frazy w dostępne pola

2

Następnie nacisnąć przycisk "Analizuj"

3

Szczegółowe wyniki można obejrzeć najeżdżając myszką na pole z wynikami