Strona główna Main page RepozytoriumRepository Dla partnerówPartners Kontakt Contact English Polski

Word2vec

Word2vec

Interfejs webowy dla modelu Word2vec. Wykorzystano pakiet gensim.
Welcome to word2vec for Polish web interface. The used tools include: gensim
  1. ...
  1. Proszę wpsiać frazy w dostępne pola
  2. Nacisnąć zielony przycisk
  3. Szczegółowe wyniki można obejrzeć najeżdżając myszką na pole z wynikami