Strona główna Main page RepozytoriumRepository Dla partnerówPartners Kontakt Contact English Polski

Analizator morfo-syntaktyczny

Morpho-syntactic tagger

Interfejs webowy dla tagera WCRFT2. Wykorzystane narzędzia:
Welcome to tagging texts in Polish web interface. The used tools include:
  1. Type text or drop file from local disk. The following formats are accepted: txt, rtf, doc, docx, odt, xlslx, pdf. File size is limited
  2. Click "Analyze" button.
  3. Upon completion data will be displayed below (along with e-mail notification, if requested).
  1. Należy przeciągnąć plik/link lub wpisać/wkleić tekst
    (pliki doc,docx, pptx, xlsx, odt, pdf, html, rtf zostaną automatycznie przekonwertowane do tekstu), rozmiar tekstu jest ograniczony
  2. Wybrać przycisk analizuj
  3. Po wykonaniu analizy wyświetli się plik wynikowy w formacie CCL.
    W zakładce tekst po najechaniu na słowo wyświetli się tag morfologiczny w formacie NKJP.
OpcjeOptions: