Strona główna Main page RepozytoriumRepository Dla partnerówPartners Kontakt Contact English Polski

Spejd

Spejd

Interfejs webowy dla narzędzia Spejd. Wykorzystane narzędzia::
Welcome to partial parsing and rule-based morphosyntactic disambiguation web interface. The used tools include:
  1. Type text or drop file from local disk. The following formats are accepted: txt, rtf, doc, docx, odt, xlslx, pdf. File size is limited
  2. Click "Analyze" button.
  3. Upon completion data will be displayed below (along with e-mail notification, if requested).
  1. Należy przeciągnąć plik/link lub wpisać/wkleić tekst
    (pliki doc,docx, pptx, xlsx, odt, pdf, html, rtf zostaną automatycznie przekonwertowane do tekstu), rozmiar tekstu jest ograniczony
  2. Wybrać przycisk analizuj
  3. Po wykonaniu analizy wyświetli się plik wynikowy w formacie TEI.