Strona główna Main page RepozytoriumRepository Dla partnerówPartners Kontakt Contact English Polski

Rozpoznawanie i znakowanie nazw własnych

Name entity recognizer

Interfejs webowy dla narzędzia do rozpoznawanie i znakowanie nazw własnych w tekstach w języku angielskim. Wykorzystane narzędzia:
Welcome to english name entity recognizer web interface. The used tools include:
  1. Type text or drop file from local disk. The following formats are accepted: txt, rtf, doc, docx, odt, xlslx, pdf. File size is limited
  2. Click "Analyze" button.
  3. Upon completion data will be displayed below, in CCL format with spaCy. annotations.
  1. Należy przeciągnąć plik/link lub wpisać/wkleić tekst
    (pliki doc,docx, pptx, xlsx, odt, pdf, html, rtf zostaną automatycznie przekonwertowane do tekstu), rozmiar tekstu jest ograniczony
  2. Wybrać przycisk analizuj
  3. Po wykonaniu analizy wyświetli się wynik w formacie CCL z anotacjami w formacie spaCy.