Strona główna Main page RepozytoriumRepository Dla partnerówPartners Kontakt Contact English Polski

Usługi leksykalne

Lexical services

Interfejs webowy do usług leksykalnych. Wykorzystane narzędzia:
Welcome to lexical services in Polish web interface. The used tools include:
LeksemLexeme:
IdentyfikatorId: