Clarin PL Logo Clarin PL Logo

Nowości:

News:

Narzędzia elementarne do przetwarzania tekstów:

NLP tools:

Narzędzia eksploracji tekstów:

Text mining tools

Zasoby leksykalne:

Lexical resources:

Dokumentacja usług:

Services documentation (only in Polish):